Skip to Contentبا وجود اینکه قریب دو هفته از بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر می گذرد اما حواشی آن پایان ناپذیر است.

به گزارش یزدرسا، موضوع حضور اقلیت ها در شورای شهر پس از تعلیق حکم سپنتا نیکنام برخی ها به سمتی سوق داد تا با ستایش گری های بی مورد به نوعی به حضور اقلیت ها در شورای اسلامی شهر مصونیت ببخشند.

این ستایش گری های نابجا علیرغم حضور مجدد سپنتا نیکنام نه تنها تمام نشده بلکه به تملق و زیاده روی کشیده و صدای دیگر اعضای شورای شهر یزد در آورد.

عامری عضو اصلاح طلب شورای شهر با بیان اینکه زرتشت برای ما افتخار است! برای چندمین بار شورا را به حاشیه برد.Loading the player...

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری