Skip to Content

گفتگوی تفصیلی/ عضو جمعیت زنان فرهیخته یزد

آموزش کم حجاب و عفاف باعث تصورات غلط می شود/ضرورت آموزش از کودکی


عضو جمعیت زنان فرهیخته استان یزد در یک گفتگوی تفصیلی، مبحث عفاف و حجاب در اسلام و تأثیر آن در خانواده و ضرورت آموزش کامل مباحث عفاف وحجاب برای پیشگیری از تصورات غلط بانوان نسبت به آن را بیان کرد.

به گزارش خبرنگاریزدبانو، سیما راغبیان  در گفتگویی تفصیلی بیان کرد : 17 دی ماه روز بازبینی تاریخ  برای  مرور و بررسی وقایعی است که در مورد حجاب و عفاف از زمان کشف علنی آن  به دستور رضاخان اتفاق افتاده است .

راغبیان، زشت ترین کار در تاریخ  را «کشف حجاب» دانست و تصریح کرد : دست توطئه استعمار در این کار از قبل پیدا بود زیرا آنها  می دیدند حجاب زن چه نقش مهمی دراجتماع  و خصوصا تحکیم خانواده دارد .

وی خاطرنشان کرد : تزلزلی که امروز در برخی خانواده ها می بینیم به خدشه دارشدن عفاف وحجاب  و دستوری که نسبت به رعایت آن سفارش مؤکد در قرآن و روایات شده است؛ برمی گردد .
وی با هشدار به اینکه دشمن شمایلی دورازمظاهر اسلام را برای حضور زن در جامعه طراحی کرده است تأکید کرد : زن با حجاب و حضور در کنار هم  در جامعه که نشانه کمال و در مسیررسیدن به آن است حیات واقعی اش را حفظ می کند.

این استاد حوزه و دانشگا در ادامه مبحث حجاب و عفاف اظهار کرد : از جمله راه کارهای رشد کمالی برای زن آموزش های خانواده از دوران کودکی  و نیز برنامه های صدا و سیما در زمینه  ترویج عفاف و حجاب است .

راغبیان افزود : آموزش های کم باعث تصورات نادرست ازجمله ( محدودیت شمردن و مخل آزادی بودن) درمورد حجاب درافراد می شود؛ خصوصا اگر در کودکی  کار آموزشی  مستمر و صحیح  در این زمینه انجام نشود.

وی تصریح کرد :  در دوران تحصیل، بی حجابی با حاشیه ساز شدن، فرد را از مسیر پیشرفت  و تعالی بازمی دارد  و او را برای رسیدن به مسیر درست با توقف مواجه می سازد.

وی به بیان یکی از خاطرات خود پرداخت و گفت : یکی از دانشجویان من نامه ای برایم نوشته بود که من روز اولی که شما را دیدم اصلا فکر نمی کردم چنین فردی باشید زیرا همیشه  فکرمی کردم چادری ها در خفا هستند و کمالاتی ندارند ولی آخرین روز درسم  با  اولین روز دیدن شما از زمین تا آسمان فرق کرده است.

عضو جمعیت زنان فرهیخته استان یزد افزود : دستورات قرآن و روایات حول محور  پوشش  دارای ابعاد مختلفی است که در یک مجموعه به نام حجاب وعفاف جمع می شود و پاکدامنی، عفت نگاه، بیان و...از جمله این ابعاد است که سعادت انسان را رقم می زند.

راغبیان، در مورد زن اظهار داشت : حیات اجتماعی زن بسته به رعایت عفاف و حجاب است وقتی می گوییم حیات به این معنی است که زن به رشد و کمال مورد نتظار که حق اوست برسد.
وی تصریح کرد : هر زنی  که دارای ویژگی رشد و کمال باشد می گوییم زنده است یعنی هم دارای حیات اجتماعی کمالی  و هم حیات طیبه یعنی زنده بودن پاک است.

وی حجاب را تاج بندگی زن برشمرد و گفت : خداوند امر کرده است که زن مقابل نامحرم حجاب را رعایت کند و مشخصه های زن باعث می شود حضورش در جامعه با حجاب وعفاف خاص باشد تا حیاتش خدشه دارنشود والبته  برخی درجامعه حیات حقیقی ندارند  و حیات  ورشد کمالی دیگران  را هم مختل می کنند .
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری