Skip to Content


آموزش رنگ کردن تخم مرغ


با نزدیک شدن به نوروز، بانوان یزدی همچون دیگر بانوان کشورمان در صدد مهیا کردن وسایل سفره هفت سین بر می آیند.

 یزد بانو؛ یکی از اقلام سفره هفت سین تخم مرغ رنگ کرده می باشد که در زیر چند نمونه از رنگ کردن تخم مرغ را آورده ایم.

منبع: بانو
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری