Skip to Content

با هدف صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت


کشاورزان مروست در نامه ای به مدير عامل آب منطقه اي استان يزد خواهان خاموش کردن موتور پمپ چاه هاي كشاورزي خود در شش ساعت از شبانه روز شدند.

به گزارش یزدبانو به نقل از داره كل روابط عمومي استانداري يزد نوشت: در نامه كشاورزان منطقه خطاب به مدير عامل آب منطقه اي استان يزد آورده شده است:  نظر به اينكه وضعيت آبهاي زير زميني منطقه مروست به مرحله بحران رسيده است و ادامه اين روند در آينده بسيار نزديك نابودي كشاورزي منطقه را در پي دارد، لذا اينجانبان بهره برداران و نمايندگان چاه هاي كشاورزي مروست به منظور صرفه جويي و عدم اسراف بصورت داوطلبانه قصد خاموش كردن موتور پمپ چاههاي كشاورزي خود از ساعت 12 شب لغايت 6 صبح به مدت شش ساعت در شبانه روز از آبان ماه سال جاري لغايت نوروز 1394 را داريم، خواهشمند است مسئولان محترم ذيربط ترتيبي اتخاذ فرمايند كه به صورت هماهنگ تمامي موتور پمپ چاه هاي كشاورزي مروست در ساعت مذكور خاموش گردند.

گفتني است استان يزد چند سالي است به دليل كاهش بارندگي، خشسكسالي و كاهش منابع آب زير زميني با بحران كم آبي روبروست كه بيش از 100 نفر از كشاورزان مروست با اين حركت زيباي خود ضمن برانگيختن تحسين مسئولان استان، تسريع در روند كاهش مصرف آب در استان را باعث خواهند شد.

 


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری