Skip to Content

مدیرکل راه‌آهن استان یزد:


مدیرکل راه‌آهن استان یزد با تأکید بر لزوم شتاب بخشی به اجرای پروژه خط ریلی پروژه دوخطه بافق-زرین‌شهر اصفهان گفت: این خط آهن درمجموع، هم‌اینک 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

یزدبانو؛ سید مصطفی داوودی در رابطه با وضعیت پروژه خط ریلی پروژه دوخطه بافق-زرین‌شهر اصفهان در گفتگو با خبرنگار یزدبانو اظهار کرد: احداث پروژه دوخطه بافق-زرین‌شهر اصفهان با اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است؛ حدود ۵۰ درصد پروژه یادشده در محدوده راه‌آهن یزد است.

وی با بيان اينکه در یک سال گذشته در بخش خطوط اصلي و آنتني اقدامات بسيار خوبي انجام شده است، تصریح کرد: پروژه خط ریلی پروژه دوخطه بافق-زرین‌شهر اصفهان درمجموع، هم‌اینک 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل راه‌آهن استان یزد با اشاره به شعار سال مبنی بر «رونق تولید»، اذعان کرد: امیدواریم این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد که کمک شایانی به «رونق تولید» خواهد کرد.

وی افزود: با بهره‌برداری از پروژه خط ریلی پروژه دوخطه بافق-زرین‌شهر اصفهان بالغ‌بر ۲۰ درصد به عملکرد اداره کل راه‌آهن استان یزد افزایش خواهد داشت و ترافیک ناوگان ریلی در این اداره کل روان خواهد شد.

انتهای پیام/3857

 

 

مدیرکل راه‌آهن استان یزد:

احداث راه‌آهن بافق- زرین‌شهر 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرکل راه‌آهن استان یزد با تأکید بر لزوم شتاب بخشی به اجرای پروژه خط ریلی پروژه دوخطه بافق-زرین‌شهر اصفهان گفت: این خط آهن درمجموع، هم‌اینک 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

یزدبانو؛ سید مصطفی داوودی در گفتگو با خبرنگار یزدبانو در رابطه با وضعیت پروژه خط ریلی پروژه دوخطه بافق-زرین‌شهر اصفهان اظهار کرد: احداث پروژه دوخطه بافق-زرین‌شهر اصفهان با اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است؛ حدود ۵۰ درصد پروژه یادشده در محدوده راه‌آهن یزد است.

وی با بيان اينکه در یک سال گذشته در بخش خطوط اصلي و آنتني اقدامات بسيار خوبي انجام شده است، تصریح کرد: پروژه خط ریلی پروژه دوخطه بافق-زرین‌شهر اصفهان درمجموع، هم‌اینک 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل راه‌آهن استان یزد با اشاره به شعار سال مبنی بر «رونق تولید»، اذعان کرد: امیدواریم این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد که کمک شایانی به «رونق تولید» خواهد کرد.

وی افزود: با بهره‌برداری از پروژه خط ریلی پروژه دوخطه بافق-زرین‌شهر اصفهان بالغ‌بر ۲۰ درصد به عملکرد اداره کل راه‌آهن استان یزد افزایش خواهد داشت و ترافیک ناوگان ریلی در این اداره کل روان خواهد شد.

انتهای پیام/3857

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری