Skip to Content

علت مخالفت جورابی با انتخاب شهردار منتخب؛


عضو شورای شهر یزد در تشریح علت مخالفت خود با انتخاب شهردار منتخب گفت: با توجه به سوابق آقای مشتاقیون در شهرداری و با بررسی هایی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که ایشان بهتر می تواند شهرداری یزد را اداره کند.
علت مخالفت جورابی با انتخاب شهردار منتخب؛

به گزارش یزدبانو،‌ الهه جورابی در تشریح علت مخالفت خود با انتخاب شهردار منتخب گفت: با توجه به سوابق آقای مشتاقیون  در شهرداری و با بررسی هایی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که  ایشان بهتر می تواند شهرداری یزد را اداره کند چرا که ایشان برنامه ارائه داده و برای قبول  این پست اعلام آمادگی کرده بود اما در خصوص آقای مهندس سید حسینی ما هیچ ملاقاتی با ایشان نداشتیم و نمی دانیم اصلا ایشان آمادگی قبول این پست را داشته یا خیرچرا که برنامه ای به ما ارائه نکرده است.

وی با اشاره به این موضوع که  قرار بود شهردار یزد از بین آقایان مهندس زینی وند ومهندس مشتاقیون انتخاب شود اظهار داشت: در پی انصراف مهندس زینی وند ازنامزدی خود مقرر شد به سراغ گزینه های دیگری برویم اما روز شنبه ریاست شورا بنده و تعدادی از اعضا در کمیسیون گردشگری را فرا خواند و شهردار منتخب را به عنوان نامزد مد نظر خود معرفی کرد.

عضو شورای شهر یزد تصریح کرد : رئیس شورا با این اقدام مرا غافلگیر کرد اما نکته جالب این جاست که  در جلسه ای که چند روز قبل از این با رئیس شورا داشتیم ایشان اعلام کرد که نهادهای ذیربط مهندس سید حسینی را تائید نمی کنند و بنده هم توصیه کردم اگرقرار است  کسی پیشنهاد شود ابتدا تائیدیه آن را از مراجع ذیربط بگیریم، حالا بنده نمی دانم چگونه نهادهای تائید کننده ظرف سه روز نظر خود را  نسبت به  شهردار منتخب عوض کرده اند؟

  جورابی تصریح کرد: بهتر بود قبل ازاعلام نامزدی مهندس سیدحسینی  یک جلسه ای با حضورتمامی اعضا  با وی گذاشته می شد و مانند مهندس مشتاقیون برنامه خود را ارائه می کرد ضمن اینکه  بهتر بود ریاست شورا نظر ما  را  هم در خصوص ایشان جویا می شد.

یزدآوا/

انتهای پیام/


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری