Skip to Content

محتوا با برچسب ییزد.

6 رای برای انتخاب شهردار کم است/ تفکر جناحی؛ آفت شورا
رییس شورای سوم شهر یزد:
6 رای برای انتخاب شهردار کم است/ تفکر جناحی؛ آفت شورا
رییس شورای سوم شهر یزد گفت: رای 6 نفر برای انتخاب شهردار کم است و نمی تواند قوت و قدرت شهردار را به دنبال داشته باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ییزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ییزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب ییزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب ییزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد