Skip to Content

محتوا با برچسب یاسی اشکی.

صحبت های «یاسی اشکی» کاملا با برنامه ریزی و در قالب یک سناریوی طراحی شده بود
صدا و سیما عذرخواهی می کند؟!
صحبت های «یاسی اشکی» کاملا با برنامه ریزی و در قالب یک سناریوی طراحی شده بود
بنیان‌گذار بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک ایران با تأکید بر وجود بیش از 17 الی 18 مورد تناقض در ادعای یاسی اشکی گفت: این خانم کاملا با برنامه ریزی و در قالب یک سناریوی طراحی شده و مسلط صحبت می‌کردند تا احساسات مردم را تحت تأثیر قرار دهند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب یاسی اشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب یاسی اشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب یاسی اشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد