Skip to Content

محتوا با برچسب گفتگوی خانواده.

طرح ملی «گفتگوی خانواده» در یزد اجرا می‌شود
طرح ملی «گفتگوی خانواده» در یزد اجرا می‌شود
نماینده انجمن جامعه شناسی ایران، شعبه یزد گفت: طرح ملی گفتگوی خانواده با هدف بررسی چالش‌ها و ضعف‌های گفتگو و تفاهم در خانواده ها در استان یزد اجرا می شود.
کارشناس مسائل خانواده گفت: هدایت خانواده ها به سمت سبک زندگی اسلامی و ترویج آن در جامعه راهی برای برون رفت از معضل کاهش گفتگو بین اعضای خانواده است.
IMG13550025.jpg
کارشناس مسائل خانواده گفت: هدایت خانواده ها به سمت سبک زندگی اسلامی و ترویج آن در جامعه راهی برای برون رفت از معضل کاهش گفتگو بین اعضای خانواده است.
مسئولان فرهنگی از مقصران کاهش گفتگو بین اعضای خانواده/ دلایل کاهش گفتگو بین افراد خانواده
کارشناس مسائل خانواده مطرح کرد:
مسئولان فرهنگی از مقصران کاهش گفتگو بین اعضای خانواده/ دلایل کاهش گفتگو بین افراد خانواده
کارشناس مسائل خانواده گفت: هدایت خانواده ها به سمت سبک زندگی اسلامی و ترویج آن در جامعه راهی برای برون رفت از معضل کاهش گفتگو بین اعضای خانواده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گفتگوی خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گفتگوی خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب گفتگوی خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد