Skip to Content

محتوا با برچسب گرد و خاک.

۶منشأ آلودگی که هوای یزد را رعب آور می‌کنند/افزایش 70درصدی روزهای آلوده در یزد
مسئول ایستگاه سنجش آلودگی هوای استان یزد:
۶منشأ آلودگی که هوای یزد را رعب آور می‌کنند/افزایش 70درصدی روزهای آلوده در یزد
مسئول ایستگاه سنجش آلودگی هوای استان یزد عامل اصلی آلودگی هوای استان یزد را ذرات معلق یا همان گرد و غبار و منشا آن را طبیعی و از داخل استان اعلام کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گرد و خاک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گرد و خاک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب گرد و خاک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب گرد و خاک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد