Skip to Content

محتوا با برچسب کشفی پور.

خسارت پنج میلیارد ریالی بارندگی به شهرداری منطقه تاریخی یزد
شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد خبر داد
خسارت پنج میلیارد ریالی بارندگی به شهرداری منطقه تاریخی یزد
شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد گفت: طبق برآوردی که انجام گرفته رفع آبگرفتگی و پر کردن حفره‌های ایجاد شده در معابر بافت تاریخی یزد به واسطه بارندگی اخیر، هزینه تقریبا پنج میلیارد ریالی را برای شهرداری این منطقه به همراه داشته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کشفی پور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کشفی پور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب کشفی پور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب کشفی پور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد