Skip to Content

محتوا با برچسب کشت گیاهان دارویی در ابرکوه.

تولید سالانه ۹۰۰ تن گیاه دارویی در استان یزد
گیاهان دارویی، ثروت پنهان استان کویری؛
تولید سالانه ۹۰۰ تن گیاه دارویی در استان یزد
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: سالیانه ۹۰۰ تن گیاه دارویی در سطح ۹۳۰ هکتار از اراضی زراعی استان یزد تولید می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کشت گیاهان دارویی در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کشت گیاهان دارویی در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب کشت گیاهان دارویی در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب کشت گیاهان دارویی در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد