Skip to Content

محتوا با برچسب کریمه کنگو.

موردی از ابتلا به بیماری مشترک انسان و دام در یزد نداشته ایم/«کریمه کنگو»؛خطرناکترین بیماری مشترک انسان و دام
مدیرکل دامپزشکی یزد:
موردی از ابتلا به بیماری مشترک انسان و دام در یزد نداشته ایم/«کریمه کنگو»؛خطرناکترین بیماری مشترک انسان و دام
مدیرکل دامپزشکی استان یزد گفت: خوشبختانه گزارش ابتلای هیچ فردی را به بیماری مشترک بین انسان و حیوان در استان یزد نداشته ایم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کریمه کنگو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کریمه کنگو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب کریمه کنگو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد