Skip to Content

محتوا با برچسب کاهش سرانه مطالعه.

امام جمعه شهرستان مهریز به تاثیرات فضای مجازی در کاهش مطالعات مردم اشاره کرد و افزود: متاسفانه اکثر مردم بیشتر وقت گرانبهای خود در این شبکه ها سپری می کنند و به مطالعه مطالبی می پردازند که یا دروغ است...
IMG13274670.png
امام جمعه شهرستان مهریز به تاثیرات فضای مجازی در کاهش مطالعات مردم اشاره کرد و افزود: متاسفانه اکثر مردم بیشتر وقت گرانبهای خود در این شبکه ها سپری می کنند و به مطالعه مطالبی می پردازند که یا دروغ است...
تاثیر شبکه های اجتماعی در کاهش سرانه مطالعه در کشور
تاثیر شبکه های اجتماعی در کاهش سرانه مطالعه در کشور
امام جمعه شهرستان مهریز به تاثیرات فضای مجازی در کاهش مطالعات مردم اشاره کرد و افزود: متاسفانه اکثر مردم بیشتر وقت گرانبهای خود در این شبکه ها سپری می کنند و به مطالعه مطالبی می پردازند که یا دروغ است و یا براساس شنیده ها می باشد .

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کاهش سرانه مطالعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کاهش سرانه مطالعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب کاهش سرانه مطالعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب کاهش سرانه مطالعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد