Skip to Content

محتوا با برچسب کاشی.

تصاویری از تولید کاشی در کارخانه
تصاویری از تولید کاشی در کارخانه
استان یزد با ۷۶ واحد تولید کاشی و سرامیک فعال پیشتاز در صنعت کاشی است و کارخانه های کاشی و سرامیک استان یزد نه تنها به صورت مستقیم موجب اشتغال تعداد زیادی از یزدی ها شده‌اند بلکه قطب صنعت کاشی و سرامیک کشور را به خود اختصاص داده است.
کارگران شرکت مجتمع کاشی میبد اعتصاب کردند!
کارگران شرکت مجتمع کاشی میبد اعتصاب کردند!
روز گذشته کارگران شرکت مجتمع کاشی میبد در اعتراض به حقوق و مزایای خود اعتصاب کردند و خط تولید این کارخانه را تعطیل کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کاشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کاشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب کاشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب کاشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد