Skip to Content

محتوا با برچسب کارشناس هواشناسی یزد.

هفته آینده دمای هوای یزد 6 تا 8 درجه سردتر می‌شود
کارشناس اداره کل هواشناسی استان یزد:
هفته آینده دمای هوای یزد 6 تا 8 درجه سردتر می‌شود
کارشناس اداره کل هواشناسی استان یزد گفت: دمای هوای یزد طی یکشنبه هفته آینده 6 تا 8 درجه سردتر می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارشناس هواشناسی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارشناس هواشناسی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب کارشناس هواشناسی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب کارشناس هواشناسی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد