Skip to Content

محتوا با برچسب کارشناس.

همیشه از اینکه در این سرزمین زن نیستم خدا را شکر کرده ام. برای زن بودن اینجا باید خیلی مرد بود. توان زیادی می خواهد، من ندارم.
یادداشت؛
Y1383847519-1.jpg
همیشه از اینکه در این سرزمین زن نیستم خدا را شکر کرده ام. برای زن بودن اینجا باید خیلی مرد بود. توان زیادی می خواهد، من ندارم.
روزگار زنی که تشت شیر و گلبرگ توصیه کرد
یادداشت؛
روزگار زنی که تشت شیر و گلبرگ توصیه کرد
همیشه از اینکه در این سرزمین زن نیستم خدا را شکر کرده ام. برای زن بودن اینجا باید خیلی مرد بود. توان زیادی می خواهد، من ندارم.
این کارشناس و مشاوره ازدواج با تأکید بر اینکه قبل از ازدواج چشم‌ها را باز کنید و بعد از ازدواج چشم‌ها را ببندید افزود: برای به اینکه دختران و پسران یک ازدواج موفق داشته باشند به سه شناخت مهم "شناخت از...
یادداشت؛
کارشناس-1.jpg
این کارشناس و مشاوره ازدواج با تأکید بر اینکه قبل از ازدواج چشم‌ها را باز کنید و بعد از ازدواج چشم‌ها را ببندید افزود: برای به اینکه دختران و پسران یک ازدواج موفق داشته باشند به سه شناخت مهم "شناخت از...
قبل از ازدواج خوب چشم‌ها را باز كنید، بعد از ازدواج چشم‌ها را ببندید
کارشناس و مشاوره ازدواج مطرح کرد؛
قبل از ازدواج خوب چشم‌ها را باز كنید، بعد از ازدواج چشم‌ها را ببندید
این کارشناس و مشاوره ازدواج با تأکید بر اینکه قبل از ازدواج چشم‌ها را باز کنید و بعد از ازدواج چشم‌ها را ببندید افزود: برای به اینکه دختران و پسران یک ازدواج موفق داشته باشند به سه شناخت مهم "شناخت از خود"، "شناخت از جنس طرف مقابل" و "شناخت از طرف...
پایبندی زنان به خانواده مانعی در برابر گرایش به اعتیاد است
یک کارشناس مسائل اجتماعی؛
پایبندی زنان به خانواده مانعی در برابر گرایش به اعتیاد است
یک کارشناس مسائل اجتماعی گفت: فشار مشکلات و تنوع طلبی دو دلیل گرایش به اعتیاد در میان زنان و مردان است اما پایبندی زنان به خانواده مانعی در برابر گرایش آنها به اعتیاد است که باید هر روز بیشتر تقویت شود

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارشناس.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارشناس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب کارشناس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد