Skip to Content

محتوا با برچسب چله نشینی.

شب یلدا فرصت خوبی برای بیماران افسرده است/ در مهمانی‌های شب یلدا به هم نکات آموزنده انتقال دهید
در گفت و‌گو با یک روانشناس مطرح شد:
شب یلدا فرصت خوبی برای بیماران افسرده است/ در مهمانی‌های شب یلدا به هم نکات آموزنده انتقال دهید
یک روانشناس گفت: توصیه ما به بیماران افسرده این است که در این شب یلدا همنشینی با اهل خانواده و دوستان و اقوام را فراموش نکنند و چله نشینی در جمع در این شب می تواند برای آن‌ها مفید واقع شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب چله نشینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب چله نشینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب چله نشینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد