Skip to Content

محتوا با برچسب چالش های خانواده.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد با تاکید بر ضرورت توانمندسازی بانوان گفت: زنان برای آنکه بتوانند قابلیت‌های خود را بروز داده و جایگاه خود را پیدا کنند باید قوانین را بشناسند.
Jnbnmpols .jpg
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد با تاکید بر ضرورت توانمندسازی بانوان گفت: زنان برای آنکه بتوانند قابلیت‌های خود را بروز داده و جایگاه خود را پیدا کنند باید قوانین را بشناسند.
شناخت قوانین لازمه توانمندسازی بانوان است
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد:
شناخت قوانین لازمه توانمندسازی بانوان است
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد با تاکید بر ضرورت توانمندسازی بانوان گفت: زنان برای آنکه بتوانند قابلیت‌های خود را بروز داده و جایگاه خود را پیدا کنند باید قوانین را بشناسند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب چالش های خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب چالش های خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب چالش های خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد