Skip to Content

محتوا با برچسب پیشگیری از آسیب اجتماعی.

ظرفیت هیئات مذهبی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود
ظرفیت هیئات مذهبی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: هیئات مذهبی ظرفیت عظیم و بی بدیلی در محلات و در بین طبقات اجتماعی دارند که باید از این نفوذ و ظرفیت در جهت پیشبرد اهداف پیشگیرانه بهره گرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پیشگیری از آسیب اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پیشگیری از آسیب اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب پیشگیری از آسیب اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب پیشگیری از آسیب اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد