Skip to Content

محتوا با برچسب پیام صلح امام حسن.

رئیس بنیاد نهج‌البلاغه استان یزد با اشاره به اینکه امام حسن‌(ع) در بندهای پیمان‌نامه سستی نورزیدند، گفت: اگر انسان در برابر دشمن حتی حاضر به مذاکره یا پیمان‌نامه هم شود، نباید به پیمان‌نامه منفعلانه و...
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه استان یزد مطرح کرد
1303792.jpg
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه استان یزد با اشاره به اینکه امام حسن‌(ع) در بندهای پیمان‌نامه سستی نورزیدند، گفت: اگر انسان در برابر دشمن حتی حاضر به مذاکره یا پیمان‌نامه هم شود، نباید به پیمان‌نامه منفعلانه و...
عبرت‌هایی که باید از صلح امام حسن (ع) گرفت
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه استان یزد مطرح کرد
عبرت‌هایی که باید از صلح امام حسن (ع) گرفت
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه استان یزد با اشاره به اینکه امام حسن‌(ع) در بندهای پیمان‌نامه سستی نورزیدند، گفت: اگر انسان در برابر دشمن حتی حاضر به مذاکره یا پیمان‌نامه هم شود، نباید به پیمان‌نامه منفعلانه و ذلیلانه تن دهد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پیام صلح امام حسن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پیام صلح امام حسن.

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب پیام صلح امام حسن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب پیام صلح امام حسن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد