Skip to Content

محتوا با برچسب پیام رهبری در رحلت هاشمی.

وسوسه‌ی خناسان در سال های اخیر نتوانست در محبت عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد
امام خامنه ای در پی درگذشت آیت الله هاشمی:
وسوسه‌ی خناسان در سال های اخیر نتوانست در محبت عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد
امام خامنه ای در پیامی فرمودند:اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه‌ی الهی با پرونده‌ای مشحون از تلاش و فعالیت گوناگون قرار دارد، و این سرنوشت همه‌ی ما مسئولان جمهوری اسلامی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پیام رهبری در رحلت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پیام رهبری در رحلت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب پیام رهبری در رحلت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب پیام رهبری در رحلت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد