Skip to Content

محتوا با برچسب پليس آگاهي شهرستان خاتم استان يزد.

دعا براي درمان انواع درد فقط 150 هزار تومان!
کلاهبرداری از افراد ساده لوح در خاتم؛
دعا براي درمان انواع درد فقط 150 هزار تومان!
پليس آگاهي شهرستان خاتم استان يزد، فرد شيادي را كه با نوشتن دعا براي درمان درد، محبت، جلوگيري از طلاق و...ضمن فريب افراد ساده لوح از آنان كلاهبرداري مي كرد شناسايي و دستگير كرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پليس آگاهي شهرستان خاتم استان يزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پليس آگاهي شهرستان خاتم استان يزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب پليس آگاهي شهرستان خاتم استان يزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب پليس آگاهي شهرستان خاتم استان يزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد