Skip to Content

محتوا با برچسب پلو.

مقبول پلو؛ غذایی برای شب چله
مقبول پلو؛ غذایی برای شب چله
یادش به خیر! شب چله در گذشته با حالا خیلی فرق کرده است. در قدیم ایرانی‌ها در چنین شبی غذاهای سنتی می‌خوردند ضمنا زودتر شام صرف می‌کردند تا بتوانند برای شب‌نشینی و خوردن تنقلات و میوه به اصطلاح جا داشته باشند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب پلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد