Skip to Content

محتوا با برچسب پزشک خانواده.

360 هزار نفر در استان یزد تحت پوشش طرح پزشک خانواده هستند
معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد:
360 هزار نفر در استان یزد تحت پوشش طرح پزشک خانواده هستند
معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد گفت: تقریبا 360 هزار نفر در استان تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار دارند که از این تعداد تقریبا 140 هزار روستایی و مابقی آنها مربوط به شهرهای زیر 20 هزار نفر در استان یزد هستند.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت در نشست با هیات رییسه ی دانشگاه ضرورت تکمیل فرآیند پرونده ی الکترونیک و سطح بندی خدمات را تشریح کرد.
معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد:
mv_93a145d437.jpg
معاون بهداشتی وزارت بهداشت در نشست با هیات رییسه ی دانشگاه ضرورت تکمیل فرآیند پرونده ی الکترونیک و سطح بندی خدمات را تشریح کرد.
عدالت در سلامت؛ با اجرای پزشک خانواده/ حضور پزشکان در طرح، نظام مند می شود
معاون بهداشتی وزارت بهداشت:
عدالت در سلامت؛ با اجرای پزشک خانواده/ حضور پزشکان در طرح، نظام مند می شود
معاون بهداشتی وزارت بهداشت در نشست با هیات رییسه ی دانشگاه ضرورت تکمیل فرآیند پرونده ی الکترونیک و سطح بندی خدمات را تشریح کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پزشک خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پزشک خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب پزشک خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب پزشک خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد