Skip to Content

محتوا با برچسب پروتکل بهداشتی.

تمامی تدابیر لازم برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی در مدارس اتخاذشده است
مدیرکل آموزش‌وپرورش استان یزد:
تمامی تدابیر لازم برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی در مدارس اتخاذشده است
عباسعلی دانا فر از اختصاص اعتبار 15 میلیارد ریالی به مدارس استان جهت اتخاذ تدابیر بهداشتی خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پروتکل بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پروتکل بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب پروتکل بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب پروتکل بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد