Skip to Content

محتوا با برچسب پدافند غیر عامل.

حضور 35 هزار یزدی در راهپیمایی اربعین حسینی
مدیرکل پدافند غیرعامل استان یزدخبر داد
حضور 35 هزار یزدی در راهپیمایی اربعین حسینی
مدیرکل پدافند غیرعامل استان یزد با بیان اینکه 35 هزار نفر از یزد به اربعین حسینی اعزام شدند گفت: موکب‌های یزدی روزانه 25 هزار نفر وعده غذا بین زائران اربعین توزیع کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پدافند غیر عامل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پدافند غیر عامل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب پدافند غیر عامل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب پدافند غیر عامل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد