Skip to Content

محتوا با برچسب پایگاه های خبری یزد.

دبیر انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری یزد با اشاره به اینکه برخی از مدیران یزد هیچ ارتباط و تعاملی با خبرنگاران ندارند، از تشکیل کمیته رفاهی این انجمن خبر داد.
1396082208114139512483184.jpg
دبیر انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری یزد با اشاره به اینکه برخی از مدیران یزد هیچ ارتباط و تعاملی با خبرنگاران ندارند، از تشکیل کمیته رفاهی این انجمن خبر داد.
کمیته رفاهی انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری در یزد راه‌اندازی شد
دبیر انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری یزد:
کمیته رفاهی انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری در یزد راه‌اندازی شد
دبیر انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری یزد با اشاره به اینکه برخی از مدیران یزد هیچ ارتباط و تعاملی با خبرنگاران ندارند، از تشکیل کمیته رفاهی این انجمن خبر داد.
هیئت رئیسه انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و مدیران مسئول پایگاه‌های خبری استان یزد مشخص شد
هیئت رئیسه انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و مدیران مسئول پایگاه‌های خبری استان یزد مشخص شد
انتخابات هیئت رئیسه انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری یزد با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پایگاه های خبری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پایگاه های خبری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب پایگاه های خبری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب پایگاه های خبری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد