Skip to Content

محتوا با برچسب وفائی نسب.

احتمال افتتاح بیمارستان 280تختخوابی شهید رهنمون تا پایان سال جاری
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد
احتمال افتتاح بیمارستان 280تختخوابی شهید رهنمون تا پایان سال جاری
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی یزد ازاحتمال افتتاح بیمارستان 280تختخوابی شهید رهنمون تا پایان سال جاری خبر داد.
مطالعه دقیقی از وجود افسردگی در بین مردم یزد وجود ندارد/برخی به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و جامعه پزشکی هستند
معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
مطالعه دقیقی از وجود افسردگی در بین مردم یزد وجود ندارد/برخی به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و جامعه پزشکی هستند
تحقیق دقیقی در رابطه با میزان یا وجود افسردگی در مردم یزد در دسترس نیست و شناسایی میزان و نوع افسردگی در مردم نیز باید به عهده کارشناسانی برجسته و بی طرف قرار گرفته شودکه بر روی این موضوع بهترین تحقیقات را به عمل آوردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وفائی نسب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وفائی نسب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب وفائی نسب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد