Skip to Content

محتوا با برچسب وضعیت راه ها.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد با اشاره به شدت گرفتن بارش‌ها در سطح استان گفت:تاکنون در محورهای مواصلاتی استان مشکلی نداشته ایم و تردد برقرار است.
n83191287-72814569.jpg
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد با اشاره به شدت گرفتن بارش‌ها در سطح استان گفت:تاکنون در محورهای مواصلاتی استان مشکلی نداشته ایم و تردد برقرار است.
تردد در تمام محورهای مواصلاتی استان برقرار است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:
تردد در تمام محورهای مواصلاتی استان برقرار است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد با اشاره به شدت گرفتن بارش‌ها در سطح استان گفت:تاکنون در محورهای مواصلاتی استان مشکلی نداشته ایم و تردد برقرار است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وضعیت راه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وضعیت راه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب وضعیت راه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب وضعیت راه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد