Skip to Content

محتوا با برچسب والدین دانش اموزان.

بزودی با مشارکت تبلیغات اسلامی استان یزد و انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش، بیش از 200 مربی آموزش خانواده این انجمن با هدف ارتقای سطح علمی والدین نسبت به آسیب های فضای مجازی و خانواده آموزش می...
فضای مجازی-1.jpg
بزودی با مشارکت تبلیغات اسلامی استان یزد و انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش، بیش از 200 مربی آموزش خانواده این انجمن با هدف ارتقای سطح علمی والدین نسبت به آسیب های فضای مجازی و خانواده آموزش می...
آموزش والدین دانش آموزان استان یزد با موضوع آسیب شناسی فضای مجازی
در نشست مشترک تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش مصوب شد:
آموزش والدین دانش آموزان استان یزد با موضوع آسیب شناسی فضای مجازی
بزودی با مشارکت تبلیغات اسلامی استان یزد و انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش، بیش از 200 مربی آموزش خانواده این انجمن با هدف ارتقای سطح علمی والدین نسبت به آسیب های فضای مجازی و خانواده آموزش می بینند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب والدین دانش اموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب والدین دانش اموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب والدین دانش اموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب والدین دانش اموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد