Skip to Content

محتوا با برچسب نوشت افزار.

حضور بی رنگ تولید کننده های داخلی در صنعت نوشت افزار ایرانی/نقش نوشت افزارها در انتقال فرهنگ بومی مغفول مانده است
حضور بی رنگ تولید کننده های داخلی در صنعت نوشت افزار ایرانی/نقش نوشت افزارها در انتقال فرهنگ بومی مغفول مانده است
اینکه بازار فروش لوازم التحریر در دست کشورهای آسیای شرقی و من جمله چین باشد اگر به اقتصاد ما ضربات سنگینی وارد می کند و بر آمار بی کاری می افزاید، طرح های غیر بومی و در بیشتر اوقات در تضاد با ارزش های ملی – مذهبی ما فقر فرهنگی را به جای خواهد گذاشت...
نمادهای ایرانی اسلامی جایشان را به الگوها و اسطوره‌های غربی داده‌اند تا امسال نیز فرزندان سرزمین اسلامی ایران، قهرمانان بومی خود را نشناسند و برای نسل‌های آینده بازگو نکنند.
غرببب.jpg
نمادهای ایرانی اسلامی جایشان را به الگوها و اسطوره‌های غربی داده‌اند تا امسال نیز فرزندان سرزمین اسلامی ایران، قهرمانان بومی خود را نشناسند و برای نسل‌های آینده بازگو نکنند.
لوازم التحریر خارجی گوی سبقت را از لوازم التحریر ایرانی اسلامی ربوده است
نقش هاي فرنگی بر لوازم التحریر ايرانی؛
لوازم التحریر خارجی گوی سبقت را از لوازم التحریر ایرانی اسلامی ربوده است
نمادهای ایرانی اسلامی جایشان را به الگوها و اسطوره‌های غربی داده‌اند تا امسال نیز فرزندان سرزمین اسلامی ایران، قهرمانان بومی خود را نشناسند و برای نسل‌های آینده بازگو نکنند.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نوشت افزار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب نوشت افزار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد