Skip to Content

محتوا با برچسب نوروز سلطانی.

کارشناس میراث فرهنگی گفت: یکی از آداب‌ورسوم نوروزی یزدی‌ها تجلیل از جانبازان و خانواده‌هایی که افراد خود را در راه وطن ازدست‌داده‌اند، بوده است.
آداب‌ورسوم یزدی‌ها درگذشته؛
ruxfh1.jpeg
کارشناس میراث فرهنگی گفت: یکی از آداب‌ورسوم نوروزی یزدی‌ها تجلیل از جانبازان و خانواده‌هایی که افراد خود را در راه وطن ازدست‌داده‌اند، بوده است.
تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگر از رسوم قدیم یزدی‌ها در نوروز/ نهم فروردین؛ نوروز سلطانی در قدیم
آداب‌ورسوم یزدی‌ها درگذشته؛
تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگر از رسوم قدیم یزدی‌ها در نوروز/ نهم فروردین؛ نوروز سلطانی در قدیم
کارشناس میراث فرهنگی گفت: یکی از آداب‌ورسوم نوروزی یزدی‌ها تجلیل از جانبازان و خانواده‌هایی که افراد خود را در راه وطن ازدست‌داده‌اند، بوده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نوروز سلطانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب نوروز سلطانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد