Skip to Content

محتوا با برچسب موکب بسیج.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: ۶۰ تا ۷۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران توسط بانوان بسیجی در استان‌های مختلف در مسیر راهپیمایان اربعین حسینی ایجاد می‌شود.
1822424_547.jpg
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: ۶۰ تا ۷۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران توسط بانوان بسیجی در استان‌های مختلف در مسیر راهپیمایان اربعین حسینی ایجاد می‌شود.
ایجاد ۷۰ موکب توسط بانوان بسیجی در مسیر اربعین
ایجاد ۷۰ موکب توسط بانوان بسیجی در مسیر اربعین
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: ۶۰ تا ۷۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران توسط بانوان بسیجی در استان‌های مختلف در مسیر راهپیمایان اربعین حسینی ایجاد می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب موکب بسیج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب موکب بسیج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب موکب بسیج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد