Skip to Content

محتوا با برچسب موسسات قرآنی.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: عدم‌حمایت مالی از سوی دولت روند تربیت حافظ و قاری قرآن را با مشکل مواجه کرده است.
2456302.jpg
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: عدم‌حمایت مالی از سوی دولت روند تربیت حافظ و قاری قرآن را با مشکل مواجه کرده است.
70 درصد حافظان قرآن یزدی بانوان هستند/ عدم‌حمایت مالی از سوی دولت؛ بزرگ‌ترین مشکل مؤسسات قرآنی یزد
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد:
70 درصد حافظان قرآن یزدی بانوان هستند/ عدم‌حمایت مالی از سوی دولت؛ بزرگ‌ترین مشکل مؤسسات قرآنی یزد
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: عدم‌حمایت مالی از سوی دولت روند تربیت حافظ و قاری قرآن را با مشکل مواجه کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب موسسات قرآنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب موسسات قرآنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب موسسات قرآنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب موسسات قرآنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد