Skip to Content

محتوا با برچسب مهدکودک ها.

بیش از ده هزار کودک درمهدهای استان حاضر هستند
بیش از ده هزار کودک درمهدهای استان حاضر هستند
در سال جدید بیش از ده هزار کودک در سراسر استان درمهدهای کودک حاضر هستند.
متأسفانه در بسیاری از مهدکودک ها از انواع موسیقی، رقص و پایکوبی های دختران و پسران با لباسهاش نامناسب به جای آموزش‌ها و بازی‌های مفید استفاده می کنند و هیچ ارگان و سازمانی هم به این موضوع رسیدگی...
886198.jpg
متأسفانه در بسیاری از مهدکودک ها از انواع موسیقی، رقص و پایکوبی های دختران و پسران با لباسهاش نامناسب به جای آموزش‌ها و بازی‌های مفید استفاده می کنند و هیچ ارگان و سازمانی هم به این موضوع رسیدگی...
چرا مهد کودک ها به جای مباحث تربیتی رقص آموزش می‌دهند؟/در سریال ها شأن پدر و مادر ها حفظ نمی شود
در گفت گویی با مریم ادیب:
چرا مهد کودک ها به جای مباحث تربیتی رقص آموزش می‌دهند؟/در سریال ها شأن پدر و مادر ها حفظ نمی شود
متأسفانه در بسیاری از مهدکودک ها از انواع موسیقی، رقص و پایکوبی های دختران و پسران با لباسهاش نامناسب به جای آموزش‌ها و بازی‌های مفید استفاده می کنند و هیچ ارگان و سازمانی هم به این موضوع رسیدگی نمی‌کند.
زنان بی سرپرست مورد حمایت ویژه سازمان بهزیستی قرار دارند/تحویل 2000واحد مسکونی به مددجویان
گفتگو/مدیرکل بهزیستی استان یزد
زنان بی سرپرست مورد حمایت ویژه سازمان بهزیستی قرار دارند/تحویل 2000واحد مسکونی به مددجویان
مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت: حمایت از زنان بی سرپرست از وظایف سازمان بهزیستی است و این زنان مورد حمایت ویژه قرار دارند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهدکودک ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب مهدکودک ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد