Skip to Content

محتوا با برچسب مهاجرت.

رییس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه برند ثبت جهانی شهر یزد نیاز به کار همه جانبه دارد، گفت: باید سعی کنیم استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را که با فرهنگ و ملیت ما در تضاد نیست را در شهرمان پیاده کنیم.
340788.jpg
رییس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه برند ثبت جهانی شهر یزد نیاز به کار همه جانبه دارد، گفت: باید سعی کنیم استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را که با فرهنگ و ملیت ما در تضاد نیست را در شهرمان پیاده کنیم.
باید استانداردهای جهانی مطابق با فرهنگمان را در یزد پیاده کنیم
رییس شورای شهر یزد:
باید استانداردهای جهانی مطابق با فرهنگمان را در یزد پیاده کنیم
رییس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه برند ثبت جهانی شهر یزد نیاز به کار همه جانبه دارد، گفت: باید سعی کنیم استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را که با فرهنگ و ملیت ما در تضاد نیست را در شهرمان پیاده کنیم.
صنعت استان امروز برای «غیر بومی» ها اشتغال زایی می کند!/ کنترلی بر ورود مهاجرین به اشکذر وجود ندارد
مهاجرت به اشکذر تهدیدی برای فرهنگ خانواده ها؛
صنعت استان امروز برای «غیر بومی» ها اشتغال زایی می کند!/ کنترلی بر ورود مهاجرین به اشکذر وجود ندارد
حضور مهاجرین به خصوص اتباع بیگانه بازتاب های گوناگونی را در جامعه داشته که نظر قشرهای مختلف مردم در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است.
مهاجرت مردان یزدی برای اشتغال، تناسب جنسیتی یزد را برهم زده است
در ستاد ساماندهی جوانان مطرح شد
مهاجرت مردان یزدی برای اشتغال، تناسب جنسیتی یزد را برهم زده است
شصت و چهارمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به ارائه گزارش وزارت راه و شهرسازی در مورد سکونتگاه های غیر رسمی اختصاص یافت.
نخبگانی که از یزد می‌روند و كارگرانی که به یزد می‌آيند/حاشیه‌نشینی مهم ترین آسیب‌ مهاجرت به یزد
یزدِ صنعتی و افزایش مستمر آمار مهاجران؛
نخبگانی که از یزد می‌روند و كارگرانی که به یزد می‌آيند/حاشیه‌نشینی مهم ترین آسیب‌ مهاجرت به یزد
مهاجرت به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و استان یزد به دلیل بافت مهاجرپذیر و صنعتی بودن همواره راه را برای ورود مهاجران داخلی و خارجی هموار کرده است و در نتیجه این مهاجران آسیب‌هایی را نیز برای استان به همراه داشته‌اند.
این خانم ایرانی، رئیس راه آهن سوئد است
این خانم ایرانی، رئیس راه آهن سوئد است
مهاجران ایرانی اغلب به هدف ادامه تحصیل و گذراندن مدارج بالای تحصیلی به سوئد می روند. اما در این میان کم پیش می آید که کسی بتواند منصب مهمی را بدست آورد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهاجرت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مهاجرت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب مهاجرت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب مهاجرت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد