Skip to Content

محتوا با برچسب معاون بهداشت وزارت بهداشت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت آغاز آموزش حضوری مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از واکسیناسیون اساتید، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های در مردادماه جاری و واکسیناسیون...
2007353.jpg
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت آغاز آموزش حضوری مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از واکسیناسیون اساتید، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های در مردادماه جاری و واکسیناسیون...
تمام دانشجویان تا پایان پاییز واکسینه می‌شوند/ برای آموزش حضوری برنامه‌ریزی شود
تمام دانشجویان تا پایان پاییز واکسینه می‌شوند/ برای آموزش حضوری برنامه‌ریزی شود
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت آغاز آموزش حضوری مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از واکسیناسیون اساتید، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های در مردادماه جاری و واکسیناسیون کلیه دانشجویان تا پایان فصل پاییز خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون بهداشت وزارت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون بهداشت وزارت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب معاون بهداشت وزارت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب معاون بهداشت وزارت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد