Skip to Content

محتوا با برچسب معاون اجتماعی دادگستری یزد.

ظرفیت هیئات مذهبی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود
ظرفیت هیئات مذهبی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: هیئات مذهبی ظرفیت عظیم و بی بدیلی در محلات و در بین طبقات اجتماعی دارند که باید از این نفوذ و ظرفیت در جهت پیشبرد اهداف پیشگیرانه بهره گرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون اجتماعی دادگستری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون اجتماعی دادگستری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب معاون اجتماعی دادگستری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب معاون اجتماعی دادگستری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد