Skip to Content

محتوا با برچسب معاون اجتماعی دادگستری یزد.

افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی در یزد
معاون رئیس‌کل دادگستری استان یزد خبر داد
افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی در یزد
معاون اجتماعی رئیس‌کل دادگستری استان یزد از افزایش چشمگیر حجم کلاهبرداری‌های اینترنتی در این استان خبر داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: هیئات مذهبی ظرفیت عظیم و بی بدیلی در محلات و در بین طبقات اجتماعی دارند که باید از این نفوذ و ظرفیت در جهت پیشبرد اهداف پیشگیرانه بهره گرفت.
معاون رئیس‌کل دادگستری استان یزد خبر داد
1026393_918.jpg
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: هیئات مذهبی ظرفیت عظیم و بی بدیلی در محلات و در بین طبقات اجتماعی دارند که باید از این نفوذ و ظرفیت در جهت پیشبرد اهداف پیشگیرانه بهره گرفت.
ظرفیت هیئات مذهبی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود
ظرفیت هیئات مذهبی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: هیئات مذهبی ظرفیت عظیم و بی بدیلی در محلات و در بین طبقات اجتماعی دارند که باید از این نفوذ و ظرفیت در جهت پیشبرد اهداف پیشگیرانه بهره گرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون اجتماعی دادگستری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون اجتماعی دادگستری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب معاون اجتماعی دادگستری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب معاون اجتماعی دادگستری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد