Skip to Content

محتوا با برچسب معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد.

آغاز پروژه مهر در آموزش و پرورش استان یزد/ مدارس متوسطه یزد پذیرای 78 هزار دانش‌ آموز است
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:
آغاز پروژه مهر در آموزش و پرورش استان یزد/ مدارس متوسطه یزد پذیرای 78 هزار دانش‌ آموز است
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از برگزاری پروژه مهر در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: نزدیک به 78 هزار نفر دانش اموز در دوره اول و دوم متوسطه در استان مشغول به تحصیل هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد