Skip to Content

محتوا با برچسب مصرف کافئین.

گروهی از متخصصان تغذیه و سلامت در نروژ اظهار داشتند: زنان بارداری که در این دوران میزان زیادی قهوه و دیگر نوشیدنی حاوی کافئین مصرف می‌کنند بیشتر احتمال دارد صاحب فرزندانی مبتلا به اضافه وزن شوند.
1-128.jpg
گروهی از متخصصان تغذیه و سلامت در نروژ اظهار داشتند: زنان بارداری که در این دوران میزان زیادی قهوه و دیگر نوشیدنی حاوی کافئین مصرف می‌کنند بیشتر احتمال دارد صاحب فرزندانی مبتلا به اضافه وزن شوند.
ارتباط مصرف کافئین در بارداری و اضافه وزنِ کودک
ارتباط مصرف کافئین در بارداری و اضافه وزنِ کودک
گروهی از متخصصان تغذیه و سلامت در نروژ اظهار داشتند: زنان بارداری که در این دوران میزان زیادی قهوه و دیگر نوشیدنی حاوی کافئین مصرف می‌کنند بیشتر احتمال دارد صاحب فرزندانی مبتلا به اضافه وزن شوند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مصرف کافئین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مصرف کافئین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد