Skip to Content

محتوا با برچسب مصرف آجیل.

رئیس اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: مادران باردار نبای آجیل شور بخورند زیرا مصرف زیاد این تنقلات سبب افزایش فشار خونشان می‌شود.
3-13.jpg
رئیس اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: مادران باردار نبای آجیل شور بخورند زیرا مصرف زیاد این تنقلات سبب افزایش فشار خونشان می‌شود.
زنان باردار از مصرف آجیل شور خودداری کنند
زنان باردار از مصرف آجیل شور خودداری کنند
رئیس اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: مادران باردار نبای آجیل شور بخورند زیرا مصرف زیاد این تنقلات سبب افزایش فشار خونشان می‌شود.
2 مشت
2 مشت "آجیل" در هفته بخورید
یک کارشناس ارشد تغذیه معتقد است، افراد برای پیشگیری از چاقی و سلامت جسم مجاز به مصرف دو مشت آجیل در هفته هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مصرف آجیل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مصرف آجیل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد