Skip to Content

محتوا با برچسب مسائل فرهنگی.

ضرورت افزایش حساسیت مردم نسبت به مسائل فرهنگی
مسئول جبهه فرهنگی یزد مطرح کرد
ضرورت افزایش حساسیت مردم نسبت به مسائل فرهنگی
مسئول جبهه فرهنگی یزد گفت: باید فهم، درک و بصیرت مردم را درزمینهٔ هزینه کردن برای مسائل فرهنگی را بالا ببریم.
هرگاه فاسدی تجلیل شود عرش خداوند به صدا درمی آید/ ارشادمسئول توهین به احکام صریح اسلامی است
امام جمعه موقت یزد و عضو فقهاي شوراي نگهبان:
هرگاه فاسدی تجلیل شود عرش خداوند به صدا درمی آید/ ارشادمسئول توهین به احکام صریح اسلامی است
امام جمعه موقت یزد و عضو فقهاي شوراي نگهبان با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی در جامعه روند نامطلوبی را پیدا کرده است زیرا رهبری رسماً در این خصوص اظهار نگران کرده اند گفت: مسئولین افرادی را از زباله دان تاریخ پیدا می کنند و از آن ها تجلیل می کنند که در...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مسائل فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مسائل فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب مسائل فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب مسائل فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد