Skip to Content

محتوا با برچسب مدارس فوتبال.

جشنواره استعدادیابی مدارس فوتبال دختران استان یزد در رده سنی زیر 12 سال، روز جمعه در سالن مجموعه ورزشی شهدای معلم شهرستان یزد برگزار شد.
n83004091-72496786.jpg
جشنواره استعدادیابی مدارس فوتبال دختران استان یزد در رده سنی زیر 12 سال، روز جمعه در سالن مجموعه ورزشی شهدای معلم شهرستان یزد برگزار شد.
جشنواره استعدادیابی مدارس فوتبال دختران یزد برگزار شد
جشنواره استعدادیابی مدارس فوتبال دختران یزد برگزار شد
جشنواره استعدادیابی مدارس فوتبال دختران استان یزد در رده سنی زیر 12 سال، روز جمعه در سالن مجموعه ورزشی شهدای معلم شهرستان یزد برگزار شد.
خانواده ها در مدارس فوتبال داراي مجوز ثبت نام کنند
خانواده ها در مدارس فوتبال داراي مجوز ثبت نام کنند
نایب رییس هیات فوتبال استان یزد گفت: خانواده ها در فصل تابستان فقط از مدارس فوتبال و فوتسال قانونی برای ثبت نام فرزندان خود استفاده کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدارس فوتبال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدارس فوتبال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب مدارس فوتبال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد