Skip to Content

محتوا با برچسب محمود زمانی قمی.

استاندار یزد با بیان اینکه رقابت سالم در سایه اقتصاد پویا امکان‌پذیر است، گفت: : جامعه گرسنه علاقه‌ای به گوش دادن صحبت‌های سیاستمداران ندارند.
13960821001006_Test_PhotoH.jpg
استاندار یزد با بیان اینکه رقابت سالم در سایه اقتصاد پویا امکان‌پذیر است، گفت: : جامعه گرسنه علاقه‌ای به گوش دادن صحبت‌های سیاستمداران ندارند.
پرداختن به معیشت مردم اصلی‌ترین اولویت باشد/ توسعه استان مستلزم تامین آب است
استاندار یزد:
پرداختن به معیشت مردم اصلی‌ترین اولویت باشد/ توسعه استان مستلزم تامین آب است
استاندار یزد با بیان اینکه رقابت سالم در سایه اقتصاد پویا امکان‌پذیر است، گفت: : جامعه گرسنه علاقه‌ای به گوش دادن صحبت‌های سیاستمداران ندارند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمود زمانی قمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمود زمانی قمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب محمود زمانی قمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب محمود زمانی قمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد