Skip to Content

محتوا با برچسب محمدرضا عرشیان.

همایش صبر و مهربانی در یزد برگزار می‌شود
در راستای ارتقای فرهنگ صلح و سازش و عفو و گذشت؛
همایش صبر و مهربانی در یزد برگزار می‌شود
معاون فرهنگی دادگستری استان یزد گفت: در راستای ارتقای فرهنگ صلح و سازش و عفو و گذشت همایش «صبر و مهربانی» روز پنجشنبه در یزد برگزار می‌شود.
همایش استانی صبر در یزد برگزار می شود
همایش استانی صبر در یزد برگزار می شود
معاون فرهنگی دادگستری استان یزد گفت: ترویج فرهنگ گذشت، مصالحه و ایثار و الگو سازی و فرهنگ سازی در این موضوع، هدف اصلی همایش استانی صبر است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمدرضا عرشیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمدرضا عرشیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب محمدرضا عرشیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب محمدرضا عرشیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد