Skip to Content

محتوا با برچسب محمد علی جعفری.

خاطرات شهید حججی برای نسل امروز بسیار قابل لمس است
نویسنده یزدی کتاب خاطرات شهید حججی:
خاطرات شهید حججی برای نسل امروز بسیار قابل لمس است
جعفری گفت: کتاب خاطرات شهید حججی برای نسل امروز قابل لمس و باورپذیر است چرا که این شهید در همین دهه 90 زندگی می کرده و خیلی از مواردی که ما بدان مبتلا هستیم با همه آنها رو به رو بوده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمد علی جعفری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب محمد علی جعفری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب محمد علی جعفری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد