Skip to Content

محتوا با برچسب محسن حججی.

خاطرات شهید حججی برای نسل امروز بسیار قابل لمس است
نویسنده یزدی کتاب خاطرات شهید حججی:
خاطرات شهید حججی برای نسل امروز بسیار قابل لمس است
جعفری گفت: کتاب خاطرات شهید حججی برای نسل امروز قابل لمس و باورپذیر است چرا که این شهید در همین دهه 90 زندگی می کرده و خیلی از مواردی که ما بدان مبتلا هستیم با همه آنها رو به رو بوده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محسن حججی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب محسن حججی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب محسن حججی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد