Skip to Content

محتوا با برچسب مجلس دانش آموزی.

اوضاع پرورشی مدارس نامطلوب است/ به کارگیری جوانان در سطوح مدیریتی؛ حلقه مفقوده وزارت آموزش و پرورش
نماینده استان یزد در مجلس دانش آموزی کشور:
اوضاع پرورشی مدارس نامطلوب است/ به کارگیری جوانان در سطوح مدیریتی؛ حلقه مفقوده وزارت آموزش و پرورش
دانش آموز اردکانی در نطق خارج از دستور در مجلس دانش آموزی، اظهار داشت: به کارگیری جوانان در مراتب مدیریتی آموزش و پرورش در مناطق، شهرستان ها و استان ها؛ حلقه مفقوده ای در مهم ترین وزارتخانه جمهوری اسلامی است.
مجلس دانش‌آموزی فرزندان را برای جامعه‌ بزرگتر از مدرسه آماده می‌کند
رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی کشور:
مجلس دانش‌آموزی فرزندان را برای جامعه‌ بزرگتر از مدرسه آماده می‌کند
رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی کشور گفت: اینکه مجلس دانش‌آموزی با فعالیت خوب و مضاعف خود فرزندان را برای جامعه‌ای بزرگتر از مدرسه آماده می‌کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مجلس دانش آموزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مجلس دانش آموزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب مجلس دانش آموزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب مجلس دانش آموزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد