Skip to Content

محتوا با برچسب متولیان فرهنگی.

انّی تارکٌ فیکم الثِّقلَین کتاب اللهِ و عترتی ما ان تمسّکتم بهما لن تضلّوا ابداً لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض
129836.jpg
انّی تارکٌ فیکم الثِّقلَین کتاب اللهِ و عترتی ما ان تمسّکتم بهما لن تضلّوا ابداً لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض
کارگاه ارتقاء بینش زندگی قرآنی در متولیان فرهنگی ویژه کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی
به مناسبت هفته قرآن ودانشگاه برگزار شد
کارگاه ارتقاء بینش زندگی قرآنی در متولیان فرهنگی ویژه کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی
انّی تارکٌ فیکم الثِّقلَین کتاب اللهِ و عترتی ما ان تمسّکتم بهما لن تضلّوا ابداً لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض
چه کسی مسؤل است؟
بازخوانی بیانات رهبر فرزانه انقلاب درباره متولیان فرهنگی
چه کسی مسؤل است؟
معمولا افراد مختلف سعی دارند ضمن این که خودشان را فرهنگی و دارای دغدغه در زمینه فرهنگ می دانند یک نهاد خاص را متولی فرهنگ بدانند و بار وظیفه را از دوش خود کنار بگذارند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب متولیان فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب متولیان فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب متولیان فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب متولیان فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد